Autor - Mgr. Petra Horčičková

Jak na ZŠ U Lesa v Novém Boru chodili Tři králové

8.1.2024 09:44 | Nový Bor

Jak na ZŠ U Lesa v Novém Boru chodili Tři králové

Žáci z Partyzánky se o holokaustu učili v přímo Terezíně

29.5.2019 23:02 | Školy

Nejděsivější kapitolou dějin nejen 20. století je bezesporu nacistická genocida židovského obyvatelstva. Paní učitelka Vostarková z naší školy pro skupinu žáků z druhého stupně zařídila třídenní pobytový seminář přímo v Terezíně, kde se výuky dějepisu ujali pracovníci vzdělávacího střediska terezínského památníku.

Děti z Partyzánky v Užhorodu

29.4.2019 12:22 | Školy

Celý letošní školní rok se na naší škole (ZŠ Partyzánská Česká Lípa) věnujeme práci na projektu „100 let vzájemnosti a odlišnosti“ podpořeného fondem VISEGRAD. Ke spolupráci jsme přizvali školy z partnerských škol České Lípy Boleslavce v Polsku, Bardejova na Slovensku a Užhorodu na Ukrajině.

Partyzánka přivítala děti ze tří zemí

13.11.2018 11:04 | Školy

Díky finanční podpoře Fondu Visegrad i pomoci města Česká Lípa mohla naše škola v prvním listopadovém týdnu zorganizovat projektové setkání dětí z partnerských měst našeho města, tedy z polského Boleslawce, slovenského Bardejova a ukrajinského Užhorodu.

Partyzánka opět v Rudolfinu

16.10.2018 10:29 | Školy

Tradičně naše škola zařazuje terénní výuku hudební a výtvarné výchovy. Ve čtvrtek 4. října se 45 žáků rozjelo do Prahy. První zastávkou bylo Rudolfinum. Mládežnická Česká filharmonie nabízí výukové cykly o zajímavostech i záhadách velkých děl slavných hudebních skladatelů. Tentokrát k poslechu i výuce připravila program s názvem Čtyři kroky o Beethovenově Osudové, celým dopolednem zněl pojem symfonie, což v řečtině (συμφωνία) znamená souzvuk či souznění.

Osmáci z Partyzánky vyrazili za vánočními tradicemi do Saska

18.12.2017 23:07 | Školy

K adventnímu programu naší školy již tradičně patří exkurze v rámci předmětu německý jazyk do nedalekého Saska. Žáci obou našich osmiček 7. prosince vyměnili místa v lavicích za sedačky autobusu a rozjeli se navštívit Míšeň a Drážďany.

Na Partyzánce „Němčina nekouše“

29.9.2017 06:07 | Školy

Již tradičně jsme zahájili výuku němčiny jako druhého cizího jazyka trochu netradičně. 26. září jsme přivítali jazykovou animátorku Jitku Pacltovou z centra Tandem, které se stará o posilování česko-německých vztahů.

ZŠ Partyzánská se učila anglicky v Oxfordu

8.6.2017 06:35 | Školy

Již tradičně pořádají vyučující anglického jazyka na naší škole pro žáky převážně 8. a 9. tříd osmidenní studijní pobyt ve Velké Británii. Letos vycestovaly Mgr. Dagmar Šinerová a Mgr. Jana Löfflerová se skupinou 26 žáků do renomované jazykové školy přímo v Oxfordu.