Autor - Vojtěch Novák

Muzeum se opět připojí k Mezinárodnímu dni archeologie

12.10.2021 09:28 | Muzeum

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
16. října 2021
Archeologické muzeum Českolipska – Šatlava
Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě