Město nemusí VETTu zaplatit ani korunu

Verze pro tisk |

V kauze VETT a.s. už padly dva rozsudky, které potvrdily, že se dopravní společnost bezdůvodně obohatila na úkor města Česká Lípa. Nyní správnost obou návazných rozsudků potvrdil Nejvyšší soud, když zamítl dovolání firmy VETT a.s. podané proti loňskému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

Krajský soud navíc prohlásil rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, který v listopadu 2010 žalobu města zamítl, za nicotné. Krajský úřad totiž neměl o žalobě města jako nepříslušný orgán vůbec rozhodovat. K následné kasační stížnosti advokáta firmy VETT a.s. byl právní závěr Krajského soudu o nepříslušnosti Krajského úřadu potvrzen také rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.

„Potvrdilo se, že žaloba města o zaplacení více než sedmdesáti milionů korun podaná v roce 2007 je v základu důvodná a z  hlediska procesního byla korektně uplatněna návrhem na zahájení řízení u soudu dle pravidel občanského soudního řádu. Jako správný se také ukázal závěr, že smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Česká Lípa z roku 2002 je od počátku absolutně neplatná. Zcela opačná hodnocení kolegy Michala Říhy, který firmu VETT a.s. v posledních letech zastupoval, soudy neakceptovaly. Skutečnost, že smlouva je neplatná činí zároveň přítrž spekulacím o tom, že radnice uzavřela dvě smlouvy na stejnou službu, a že kvůli tomu bude muset firmě VETT a.s. platit ušlý zisk či náhradu škody v řádech desítek milionů korun,“ upřesnil advokát města Petr Trejbal.

Kromě výše zmíněných rozhodnutí týkajících se žaloby podané městem navíc na jaře tohoto roku Krajský úřad Libereckého kraje zamítl jako nedůvodné všechny žaloby firmy VETT a.s., která po městu ve správním řízení požadovala zaplacení celkem 29 milionů korun za údajné nedoplatky z let 2005-2008, kdy městu poskytovala dopravní služby. Rozhodnutí jsou pravomocná. Vzhledem k tomu, že je však advokát firmy VETT a.s. zpochybnil dalšími žalobami, bude rozhodnutí ještě přezkoumávat soud.

„Nyní nás čekají další jednání před Okresním soudem v České Lípě, který bude řešit jen to, kolik peněz za bezdůvodné obohacení bude muset firma VETT a.s. městu zaplatit. Ze všech rozhodnutí, která vychází jednoznačně ve prospěch města, mám velkou radost. A to nejen proto, že město nebude muset vydávat ze své kasy další peníze. Ale také proto, že se veškeré černé scénáře, kterými v minulosti strašila veřejnost některá média i advokát firmy VETT a.s., ukázaly jako liché. Žaloba města je oprávněná a i díky úsilí advokátů Petra Trejbala a Stanislava Kadečky se nám podařilo v právně velmi komplikovaných sporech uspět,“ uvedla starostka České Lípy Hana Moudrá.

Soudní spor mezi městem Česká Lípa a společností VETT a.s. trvá od jara 2007. Tehdy město firmu zažalovalo o zaplacení peněžité pohledávky ve výši více než 70,5 milionů korun, která vznikla při provozování MAD v České Lípě v období od roku 2003 do roku 2006. Ve zmíněné době firma VETT a.s. obdržela za své dopravní služby zaplaceno od cestujících i města Česká Lípa podstatně více, než kolik činila hodnota jí poskytnutých dopravních služeb. Rozdíl mezi získanými prostředky a hodnotou poskytnutých služeb by proto měla firma VETT a.s. městu Česká Lípa vrátit, či alespoň věrohodně doložit, proč byly její ceny na kilometr tak vysoké.

Firma VETT a.s. však rozdíl částek vrátit odmítá a výši svých cen též dosud věrohodně nedoložila. Město Česká Lípa proto požaduje vrácení části přijatých prostředků, či alespoň řádné vyúčtování všech přijatých prostředků.

Své služby firma VETT a.s. neposkytuje městu od roku 2008, kdy oznámila, že další provoz MAD ukončuje. To také bez souhlasu města Česká Lípa prakticky ze dne na den provedla a následně rozprodala veškerý svůj vozový park, kterým provoz MAD zajišťovala, a to včetně autobusů, na jejichž nákup od města Česká Lípa obdržela dotace. Tímto postupem firma VETT a.s. podle města porušila své právní povinnosti a především přinutila město Česká Lípa, aby k zajišťování provozu MAD začalo využívat služeb náhradního dopravce. 

Nahoru