Co je to sociální podnik ELEKCE, s. r. o.

Verze pro tisk |

Já, nový sociální podnik na Českolipsku, se jmenuji ELEKCE a jsem společností s ručením omezeným. Jsem mladým podnikatelským subjektem, který již však našel své místo na trhu práce.

To, že se mohu nazývat sociálním podnikem, a tím se řadit ke svým zkušeným kolegům v zahraničí, mám zakotveno v zakladatelské listině – hraji důležitou roli v místním rozvoji a vytvářím pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Pozor! Zisk vždy minimálně z 51% používám pro svůj další rozvoj. Pro sociální podnik je totiž stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu společnosti. V SP se přísně dodržují etické principy, a to včetně principu rovných příležitostí.

U mého zrodu stála Farní charita Česká Lípa, která již dlouhá léta pomáhá lidem s těžkými životními osudy. Pomáhá jim řešit jejich životní problémy a strasti z nezaměstnanosti - chudoba, zadluženost, rodinné neshody, zvýšená agresivita, domácí násilí aj. Cesta ven se může zdát jednoduchá. Ať si prostě najdou práci! Avšak pokud jste třeba i jen několik let nezaměstnaný, vaše sebevědomí je pravděpodobně, jak se říká, na nule. Lehce podlehnete pocitu, že vaše cena na trhu práce je nulová. 

Proto jsem byl založen, s čestným úmyslem, pomoci lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým. Chci, aby dostali šanci mít své místo, práci, naučili se pracovním návykům, dosáhli zvýšení svého sebehodnocení a důvěry ve svůj vlastní potenciál. 

Jsem tu a rád pro Vás s chutí provedu úklidové práce všeho druhu. Máte nepořádek v panelovém domě či v bytě? Nevadí. Uklidím, vyčistím, umyji, opravím, natřu, namaluji.

Jsem tu a rád pro Vás s chutí provedu údržbu zeleně všeho druhu. Poseču, vypleju, postavím skalku, vyčistím.

Jsem tu a moc mě těší - www.elekce.cz. Brzy na viděnou.

Nahoru