Volby 2018 – První českolipský okrsek spočítán

Verze pro tisk |

Než se ten první okrsek objevil, snažil jsem se pro sebe odpovědět na otázku, co od nového zastupitelstva očekávám.

Především změnu kultury. Nejde ani tak o to, jak budou komunikovat zastupitelé se mnou (jasně, že v mém psaní a volbě sehrála role ješitnost), ale jak budou komunikovat mezi sebou. Jiný názor není důvod k tomu, abych se k někomu choval přezíravě, zesměšňoval ho, ponižoval.

Také bych byl rád, kdyby vzniklá koalice, ať v ní bude kdokoliv, vydržela celé volební období a byla dostatečně silná. Dostatečně silná, aby přes určité neshody byla schopná rozhodně prosazovat a taky prezentovat svá rozhodnutí.

Vím, že to naráží na spoustu administrativních překážek, ale ve městě jsou problémy, které se musejí řešit. Jeřábkovo náměstí, Škroupovo náměstí, knihovna, divadlo, bazén, Kounicův dům. Tohle je šest věcí, které by se měly rozlousknout. Peníze by na to měly být. Aspoň to před volbami všichni říkali.

Zatímco já tady mlátím prázdnou slámu, ozval se mi František Chot, lídr KSČM s prohlášením k partyzánštině jménem smlouva s BusLine.

„Existuje usnesení zastupitelstva č. 54/C/2015. Toto usnesení rada města jednoznačně a vědomě porušila. Považuji to, na jedné straně, za projev pohrdání zastupitelstvem (a v konečném důsledku občany České Lípy) a jeho jednoznačně vyjádřenou vůlí, na straně druhé za projev určitého zoufalství a obav z výsledku voleb, který by této skupině mohl znemožnit její záměr realizovat. Zároveň se domnívám, že se tím dopustili porušování povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby.“

Z větších obcí je spočítán jeden okrsek v Zákupech. Účast kolem třetiny. Drtivě vedou Nezávislé moderní Zákupy se 74,83 procenty. Jak do výsledků promluví zbylé dva okrsky? Počkáme. Druhá je očekávaná KSČM s 16,52 %.

Dorazila Dubá. Tam s více než padesáti procenty vede ODS. Účast kolem 40 procent. 

Nesmírně vyrovnaná je po spočítaní prvního okrsku situace v Dubé. Tři subjekty mají takřka totožný výsledek a čtvrtý je v závěsu o desítku hlasů. Propadá současná starostka Eva Burešová s pouhými sedmi procenty.

Konečně první okrsek České Lípy. Má číslo 37. Ten je v Dubici. Asi třetinu hlasů bere ANO, druhá se drží Živá Lípa, třetí je SPD, čtvrtá ČSSD. Za chvíli podrobněji.

Nahoru