Česká Lípa přispívá ke snížení uhlíkové stopy

Verze pro tisk |

Díky systému třídění odpadů, který v České Lípě funguje, město významně přispívá ke snížení takzvané uhlíkové stopy a napomáhá tak zlepšit životní prostředí. Jen za loňský rok se díky vytříděnému odpadu podařilo „ušetřit“ 2,6 tisíce tun emisí CO2, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší, a nespálilo se 52 milionů MJ energie, která by jinak byla potřeba pro výrobu. Informace má město díky spolupráci s firmou EKO-KOM a.s., která každoročně městu zasílá takzvané osvědčení o úspoře emisí.

„Veškerý vytříděný odpad se odváží k dalšímu použití, k další výrobě. Díky tomu se nemusí vkládat do výroby nových výrobků tolik vstupního materiálu a není potřeba tolik energie, není třeba tolik spalovat. Někomu se může zdát, že se jedná pouze o teoretické číslo, nicméně krásně ukazuje, že třídit má smysl a ta troška práce navíc se tříděním není zbytečná,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

V České Lípě mají občané k dispozici standardní nádoby na tříděný odpad na plast, sklo a papír. Na začátku června k nim přibylo také prvních pět nádob na třídění kovů, do budoucna město chce po městě rozmístit také nádoby na třídění jedlých olejů. Kromě těchto nádob na třídění odpadů je ve městě ještě 12 červených kontejnerů na třídění použitých baterií a drobných elektrospotřebičů. I v této oblasti Česká Lípa slaví úspěch, protože vyhrála soutěž kolektivního systému Asekol ve zpětném odběru elektrozařízení mezi městy s více než 15 tisíci obyvateli. Obyvatelům města je také k dispozici sběrný dvůr.

„Kromě obyčejného rozmístění kontejnerů na tříděný odpad se město snaží zlepšovat životní prostředí i jinými způsoby. Například průběžně vyměňujeme staré stožáry veřejného osvětlení za nové s moderními LED světly, které šetří elektrickou energii. Navíc každý den mezi 23 a 4 hodinou ráno snižujeme výkon veřejného osvětlení o 30 %. Zapojujeme se do kampaně Hodina Země, snažíme se co nejvíce vylepšovat městskou autobusovou dopravu, aby lidé tolik nejezdili v autech. Věřím, že i díky akci Do práce na kole se podaří zlepšit i podmínky pro cyklisty,“ uzavřela Jitka Volfová.
 

alt
Nahoru