Pět otázek pro starostku České Lípy (18/2019)

Verze pro tisk |

Rozpočet města je v dobré kondici. Jak je starostka města spokojena s participativním rozpočtem? Začne stavba dalšího úseku obchvatu České Lípy v roce 2022?

Blíží se konec roku. Jak se daří držet rozpočet města na uzdě?

Už když jsme rozpočet města sestavovali, byli jsme velmi střízliví, co se odhadu příjmů týče a původně navrhovanou sumu jsme ponížili. Ukázalo se, že jsme udělali dobře. Vynakládáme finanční prostředky na akce a projekty, které mají pro naše město smysl, zároveň nezapomínáme na dotační programy. Snažíme se krotit především v provozních výdajích, které tvoří velkou část rozpočtu. Pokud bychom se v této oblasti příliš rozmáchli, nezbyly by nám žádné prostředky na rozvojové projekty a investice. A to nemůžeme připustit. Město je v dobré finanční kondici, nedochází z mého pohledu k nějakému bezbřehému utrácení, dokonce jsme prostředky z minulých let neutratili v takové výši, jak jsme původně plánovali.  A to i přesto, že se rozběhla a dokončila celá řada investičních akcí.

Budou se muset některé investiční akce odložit do rozpočtu na příští rok?

Je několik akcí, jejichž realizaci jsme museli přesunout na příští rok. Příčinou však není to, že bychom na akce neměli dostatek finančních prostředků. U některých se nám například nepodařilo vysoutěžit dodavatele, což potkalo třeba projekt na zateplení budovy školky v ulici Na Výsluní, a musíme výběrové řízení opakovat. Na jaře příštího roku budeme oproti plánu dokončovat sadové úpravy ve Vladimirské ulici, tam však tyto práce vyplynuly z jednání s občany.

Trochu z jiného soudku. Na rozdíl od vás jsem nestihl představení Hamlet našeho divadelního souboru. Mám se těšit? Jak se vám líbilo?

Atmosféra, návštěvnost, představení a organizace celého Českolipského divadelního podzimu mě nadchly a chci tímto organizátorům ještě jednou poděkovat za tak krásnou a dobře zorganizovanou akci. Pokud jste Hamleta nestihl, máte se na co těšit a 13. prosince určitě do Jiráskova divadla zajděte. Představení se mi moc líbilo, bavilo mě po celou dobu, je plné úžasných hereckých výkonů, krásných kostýmů a Štěpán Kňákal v titulní roli Hamleta je strhující. Obdivuji nasazení a energii všech, kteří dokážou po večerech nazkoušet tak krásnou divadelní inscenaci.

Začínají se objevovat první plody participativního rozpočtu. Bude město tuto myšlenku dále rozšiřovat? Jaký z projektů vám zatím udělal největší radost?

Mně se líbí všechny dosud zrealizované projekty. Vážím si toho, že je navrhli a zpracovali naši občané, v lokalitě, kde bydlí, a projekty tak dělají radost nejen jim, ale i ostatním. Přála bych si jen, aby se nově instalovaná dětská hřiště, workouty, zahrádky, cedule, knihobudky neničily a dál sloužily k účelu, pro který byly postaveny. Tento nultý ročník nám ukázal určité mouchy v pravidlech a hlasování, které musíme vychytat. V projektu chceme pokračovat, další ročník bychom chtěli vyhlásit v roce 2020 s realizací projektů v roce 2021.

Prostor pro vaše téma:

Obchvat

V úterý 5. listopadu proběhlo v KD Crystal setkání na téma budoucnosti obchvatu České Lípy za přítomnosti zástupců Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, a zástupců projekčních kanceláří, kteří připravili projektovou dokumentaci pro úsek Dubice – Dolní Libchava a Dolní Libchava – Nový Bor. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří na setkání přišli. Důležitou informací je, že zahájení stavby úseku z Dubice do Dolní Libchavy je plánováno na rok 2022, III. úsek by se měl začít stavět o dva roky později. ŘSD nejpozději do května 2020 podá žádost o vydání územního rozhodnutí. Jakmile bude vydáno, může být zahájen výkup potřebných pozemků pro stavbu. Chci občany ujistit, že všechny dotčené instituce vyvíjejí maximální snahu o to, aby stavba obchvatu v roce 2022 opravdu začala. Nezbývá nám než si přát, aby úsilí nás všech mělo konec, na který čekáme už mnoho let.

Nahoru