V České Lípě je pět nových kontejnerů na plechovky

Verze pro tisk |

Stále častěji vidíme kolem sebe lidi, kteří sedí venku a vychutnávají si vychlazený nápoj z plechovky. Vzhledem k tomu, že i plechovky se mohou dále zpracovat na výrobní materiál pro nové výrobky, je dobré je třídit. Ekologicky smýšlejícím lidem jde Česká Lípa naproti a proto je v České Lípě nově rozmístěno pět šedých kontejnerů na třídění plechovek.

„Kontejnery jsme rozmístili na místa, kde se plechovky nejčastěji objevují, najdete je tedy mezi obchodními domy ANDY a Banco, před KD Crystal, před základními školami Špičák a Pátova a také u skateparku za Sportareálem. Rozmístěním těchto kontejnerů plníme nejen Plán odpadového hospodářství, ale především plníme přání občanů. Kvůli nim jsme také zřídili nové stanoviště tříděných odpadů v ulici Střelnice,“ uvedl místostarosta Martin Brož. Ten doplnil, že na sídlištích přibyly také nové odpadkové koše a koše na psí exkrementy.

Do budoucna pak město plánuje po městě rozmístit ještě nádoby na upotřebený jedlý olej, který již nyní mohou občané města odevzdávat ve sběrném dvoře. Kromě klasických nádob na tříděný odpad pak ve městě občanům slouží ještě dvanáct červených kontejnerů ne elektroodpad a baterie.

„Třídění baterií je letošním tématem projektu Recyklojízda, který v úterý 18. června dopoledne zastaví i v České Lípě. Občané, kteří nebudou mít čas donést baterie přímo na setkání, je mohou donést na sběrné místo do Regionálního turistického informačního centra na náměstí T.G.M. My poté všechny sebrané baterie týmu Recyklojízdy předáme,“ připomněl další ekologickou akci místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer. Zároveň doplnil, že Česká Lípa v letošním roce vyhrála soutěž kolektivního systému Asekol ve zpětném odběru elektrozařízení mezi městy nad 15 tisíc obyvatel. „Je to skvělá zpráva, nicméně vždy je prostor se ještě zlepšovat. Proto budeme vděční za každou baterii, kterou nám lidé donesou.“

V České Lípě také funguje systém takzvaného dotovaného svozu velkoobjemového odpadu. Tento svoz částečně hradí město firmě Marius Pedersen, občané si za tuto službu připlácí 100 Kč.

„Jsme rádi, pokud občané tohoto systému využívají, svoz si objednají a nenechávají velké kusy nábytku ležet vedle kontejnerů před domem. Nicméně bychom chtěli upozornit, že tento svoz neslouží k odvozu veškerého nábytku z vystěhovaného bytu nebo nepořádku ze sklepů. Slouží k odvozu jednotlivých kusů nábytku, koberců nebo velkých spotřebičů, které by lidé měli jinak problém do sběrného dvora dovézt. V ostatních případech si musí občané objednat u svozové společnosti velkokapacitní kontejner,“ doplnil Martin Brož.
 

Nahoru