Benefiční koncert SLÁVA BUDIŽ bude!

Verze pro tisk |

Přijďte se vánočně naladit společně se ZUŠ Česká Lípa, která letos již počtrnácté uvádí benefiční koncert "Sláva budiž" v Bazilice Všech svatých ve čtvrtek 16. 12. 2021 od 10:00 pro školy a od 18:00 hodin pro veřejnost.

Na koncertě vystoupí Komorní symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Pavla Hrice, Dětský pěvecký sbor Talent, Dětský pěvecký sbor Sborucení a Smyčcový orchestr Horní Počernice Praha. V programu zazní vánoční skladby v podání komorních souborů ZUŠ, ale také tóny tradiční Vánoční mše pro sóla, dětský sbor a orchestr, kterou zkomponoval ředitel českolipské ZUŠ Marek Kučera.

Koncert je pořádán na podporu činnosti Charity Česká lípa. Výtěžek z dobrovolného vstupného, který bude předán v průběhu večerního koncertu, podpoří provoz sociálního automobilu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy. Dobrovolný příspěvek můžete posílat již nyní na č. účtu: 115-9529760297/0100 pod variab. symbolem 206, velice děkujeme.

Dle aktuálních vládních nařízení mohou letos koncert navštívit pouze
• očkovaní nebo
• osoby, které prodělaly onemocnění covid a neuplynulo více než 180 dní od nemoci nebo
• osoby s RT-PCR negativním testem ne starším 72 hodin a pouze v případě, že se jedná o osobu od 12 do 18 let nebo je v průběhu očkování nebo s lékařským potvrzením, že se nemůže podrobit očkování ze zdravotních důvodů,
• s výjimkou dětí do 12 let (nemusí nic dokládat).
Prosíme s sebou příslušná potvrzení a respirátor, děkujeme vám za podporu a pochopení a těšíme se na vás ve čtvrtek v Bazilice.
 

Nahoru