Českolipský komorní cyklus a adventní koncert Ensemble Flair

Verze pro tisk |

Čtvrtá sezona Českolipského komorního cyklu vyvrcholí slavnostním koncertem s titulem Čas rozjímání, čas radosti v úterý 7. prosince ve svém domovském prostoru – kostele Mistra Jana Husa. Pro adventní čas cyklus pro své návštěvníky přichystal hudební mozaiku adventních a vánočních písní z různých koutů Moravy, ale i lidovou hudbou inspirované autorské skladby barda moravského folklóru Jana Rokyty staršího i jeho syna, uměleckého vedoucího Ensemble Flair. Soubor se představí ve své nejvýraznější hudební poloze: v symbióze lidového žánru, klasiky a etnojazzu, ve zhudebněných verších významných českých básníků Petra Bezruče a Josefa Kaluse či v textech zpěvačky Flairu Kláry Blažkové. Spoluúčinkovat navíc bude Pěvecká skupina BLAženky. Vstupenky na tento koncert, který proběhne tradičně od 19 hodin, jsou v prodeji ve festivalové kanceláři nebo online na www.clkc.cz a budou k dispozici i ve večerní pokladně.

Ensemble FLAIR vznikl v roce 2014 a svým nástrojovým obsazením i přítomností sólové zpěvačky vychází z moravské lidové tradice. Hudební tvář Flairu je symbiózou hudby lidové a hudby vážné. Dramaturgie souboru vychází z díla klasiků-neofolkloristů (např. Leoše Janáčka či Bély Bartóka), z poezie Petra Bezruče, Josefa Kainara či Josefa Kaluse, ale i z odkazu karpatských hudců, bukurešťských Romů a v neposlední řadě z textových a hudebních kreací zpěvačky Kláry Blažkové a uměleckého vedoucího Jana Rokyty. Za svou relativně krátkou existenci pěti let natáčel soubor pro Český rozhlas, Slovenský rozhlas, Českou televizi i Televizi NOE, vystupoval na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici (2015 a 2018) a je rezidentním hudebním tělesem Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA. Soubor je laureátem mezinárodní soutěže rozhlasových snímků “Grand Prix Svetozára Stračinu” za rok 2015. Absolutní vítězství získal FLAIR za nahrávku skladby „Ej, lásko, lásko“. Ensemble FLAIR se doposud podílel na vzniku pěti CD, z nichž jsou dvě vyloženě profilová. V rámci hudebních projektů typu „cross over“ spolupracoval Ensemble FLAIR s operní pěvkyní Martinou Jankovou, s klavíristou Ivo Kahánkem a s předními českými herci Alfredem Strejčkem a Tomášem Jirmanem.

Moravská world music, tedy světová hudba – to je první sousloví, které mě napadlo při poslechu nového CD Ensemble Flair Janka Rokyty. Nutno dodat, že přídomek „světová“ míním nejen jako žánrový terminus technicus,
ale také jako popis úrovně této hudby. Jestliže se starší nahrávky, které od hlavních protagonistů znám, více drží folklorního základu, jejž představují v novém originálním hávu, zde se Janek Rokyta pouští do výrazně autorské polohy – a cítí se v ní skvěle. (…) Ze všeho je cítit obrovská erudice – Janek Rokyta přesně ví, jakým žánrem se právě inspiruje, a kam až chce zajít. Přitom ale nepřestává být skvělým spontánním muzikantem, kterého chcete potkat a slyšet naživo,
“ uvádí na adresu Ensemble Flair proslulý klavírní virtuóz Ivo Kahánek.

Vstupenky na závěrečný Českolipského komorního cyklu jsou v prodeji online na www.clkc.cz nebo ve festivalové pokladně v Žižkově ulici 528/6 v České Lípě. Koncert se uskuteční za respektování aktuálně platných protiepidemických nařízení, vstup na koncert bude umožněn pouze po předložení dokladu o očkování či prodělání onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech. Více informací je uvedeno na www.lipamusica.cz.

Cyklus se koná za podpory Ministerstva kultury, Libereckého kraje, města Česká Lípa a rodiny Tichých. Záštitu nad cyklem převzaly Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Ing. Jitka Volfová, starostka Města Česká Lípa.

www.clkc.cz

 
 

alt
alt
alt
Nahoru