Českolipská knihovna testuje nový systém půjčování knih

Verze pro tisk |

Cokoliv, kdekoliv, kamkoliv. To jsou hesla nového, revolučního systému, který od 1. října funguje na všech odděleních a pobočkách městské knihovny v České Lípě. Půjčujete si knihy v pobočce na Špičáku, ale hodilo by se vám vrátit je na náměstí?

Žádný problém! Máte knihy půjčené ve více odděleních a nemáte čas prodlužovat si výpůjční dobu v každém zvlášť? Už nemusíte, knihy si prodloužíte na jakékoli pobočce.

„Dali jsme si zkušební lhůtu do konce roku, abychom zjistili, zda nám nový systém nezlomí vaz. Zatím to vypadá, že to zvládneme, ale je to velmi náročné,“ říká v rozhovoru o novém systému ředitelka českolipské městské knihovny Dana Kroulíková.

Můžete, prosím, popsat, jak nový systém funguje?

Propojili jsme všechny pobočky městské knihovně v České Lípě. Od prvního října si tak čtenáři mohou půjčovat nebo vracet knihy v libovolné pobočce nebo oddělení podle toho, jak potřebují. Stejným způsobem si lze také prodlužovat výpůjční lhůtu, vyřizovat upomínky nebo provádět rezervace žádaných titulů. Navíc průkazka založená v jakékoli pobočce platí do všech oddělení v České Lípě. Dříve tomu tak nebylo.

Kolik knihoven tuto možnost lidem poskytuje?

Aktuálně vím jen o Městské knihovně v Praze a  Krajské vědecké knihovně v Liberci. V obou knihovnách ale knihy zůstávají tam, kam je čtenáři vrátili, což může později vyvolat určité problémy ve skladbě knihovního fondu na jednotlivých místech. My tuto službu posouváme trochu dál, knihy vracíme na svá původní místa.

Co pro vás nový systém prakticky znamená?

V praxi to vypadá tak, že si čtenář na jakékoli pobočce nebo v jakémkoliv oddělení může půjčit a vrátit knihy. Pokud je vrací, knihy se mu odečtou z jeho konta. Pak spadnou do takzvaného transferu a my knížky za čtenáře vracíme na správné místo sami. Jak fyzicky, tak softwarově. A teprve v momentě, kdy je kniha fyzicky na té pobočce, kde má být, si ji čtenář může půjčit. To aby se nestalo, že člověk na pobočku přijde v domnění, že tam kniha je, a pak má smůlu. Fyzicky zatím knihy vracíme na svá původní místa dvakrát do týdne. Další praxe ukáže, zda to bude muset být častěji či nikoliv.

Odkud nápad na nový systém vzešel? Od čtenářů nebo to byla vaše iniciativa?

Tak trochu obojí dohromady. Neustále se snažíme vylepšovat služby, které našim čtenářům poskytujeme, zvyšovat jejich komfort. Současně jsme ale věděli, že by si čtenáři takovýto nový systém přáli. Uvědomili jsme si totiž, že spousta z nich využívá všechny pobočky českolipské knihovny. A tak jsme jim již dříve umožnili půjčovat knihy v dosud propojených pobočkách na Ladech a na Špičáku. Čtenáři ale takto půjčené knihy museli vracet na původní místa sami. Takže jsme jim sice umožnili půjčit si knihu kdekoliv, ale kvůli vrácení jsme je pak nutili docházet na konkrétní místa. Což nyní už nemusí.

Jaké změny čekají čtenáře, až od příštího roku zahájíte ostrý provoz?

Především chceme sjednotit ceník. To znamená, že se v každé pobočce českolipské knihovny bude platit jednotné zápisné. Zatím se totiž na pobočkách na Holém vrchu, na Ladech a na Špičáku platí zápisné nižší. Od nového roku ale bude pro všechny pobočky platit stejné zápisné, jako je letos do hlavní budovy na náměstí. Současně zavedeme zápisné na rok nikoliv kalendářní, jak je tomu teď, ale běžný. Tedy na celých 365 dní, například od 13. června 2013 do 12. června 2014.

Navíc chceme zavést platbu jen za jednu upomínku. Kvůli novému systému se totiž může čtenáři snadněji stát, že ztratí přehled o všech svých výpůjčkách, nestačí vrátit knihy včas a bude mít od nás upomínku. Nechceme, aby se upomínky pro jednotlivá oddělení sčítaly, protože bychom se mohli dostat i na poměrně vysokou částku. Proto bude platit čtenář vždy jen jednu upomínku. O její výši ale ještě budeme uvažovat J.

Je mi jasné, že knihovna v dnešní době dělá daleko více věcí, než je pouhé půjčování knih. Co všechno tedy knihovna pro své čtenáře poskytuje navíc??

Kromě knih půjčujeme také časopisy, průvodce, mapy nebo audioknihy. Navíc máme přístup do kompletní elektronické sbírky zákonů, kde jsou k dispozici denně aktualizované právní předpisy, ale také veškerá oficiální judikatura nejvyšších soudů ČR apod. Také jsme schopni vyhledat jakýkoli článek, který od roku 1996 vyšel v novinách, časopisech nebo ho odvysílala televize či rozhlas.

Zadarmo zpracováváme lidem rešerše k nejrůznějším tématům, jsme schopni zajistit výpůjčku požadované knihy z jiné knihovny.

Navíc se věnujeme také výchovně vzdělávací činnosti. Denně děláme nejrůznější besedy pro základní i mateřské školy. Dokonce máme vlastní loutkové divadlo. Nově od nás miminka při vítání občánků dostanou dárkový poukaz - roční zápisné zdarma. Tento poukaz bude mít platnost do 3 let věku dítěte. Na informační lekce k nám dochází střední školy a pro dospělé realizujeme téměř s týdenní pravidelností tématické přednášky, autorská setkání nebo vzdělávací akce. Občanům se sníženou mobilitou zajišťujeme dovoz knih až do jejich domácností. Metodickou pomoc, nákup knih a jejich zpracování zajišťujeme pro  veřejné knihovny celého okresu. Další služby připravujeme nebo alespoň máme v hlavě.

 

Nahoru