TALENTOVÉ ZKOUŠKY ZUŠ ČL - VÍTR V PLACHTÁCH VAŠEHO TALENTU!

Verze pro tisk |

Umění boří hranice, pomáhá vyjadřovat emoce, učí nás vnímat a rozvíjet smysl pro krásu, kultivuje a přináší sdílenou radost ze společné činnosti... Významným průvodcem na cestě k umění, ať už jde o umění výtvarné, hudební či performativní (tanec, divadlo), je českolipská Základní umělecká škola, která se již 95 let snaží rozvíjet nadání, znalosti a dovednosti a rozšiřovat obzory mladé generace.

ZUŠ Česká Lípa podporuje své žáky a studenty nejen výchovou, ale i řadou zajímavých projektů a nabídkou nevšedních zážitků v uměleckém prostředí. Každoročně se mladí talenti mohou setkat s významnou uměleckou osobností, a to nejen na jednom pódiu, ale i na workshopu „Má to smysl!“, který pořádá ZUŠ ve spolupráci se spolkem ARBOR v rámci MHF Lípa Musica. V minulých letech se tohoto projektu zúčastnil klavírista a hudební skladatel Petr Malásek, zpěvák a textař Dan Bárta, mezinárodně respektovaný klarinetový virtuos a pedagog Milan Řeřicha, přední český hornista a dirigent Radek Baborák se svými úžasnými kolegy: Martina Bačová - housle, Hana Baboráková - violoncello, Karel Untermüller - viola, a v posledních letech houslový virtuos Josef Špaček, prvotřídní klavírista Miroslav Sekera a vynikající sopranistka Hana Blažíková.

Mladí hudebníci, které zajímá rocková hudba, se mohou spolu se studentskými a profesionálními kapelami z celého libereckého kraje potkat každé září na hudebním rockovém festivalu konaném školou ROCKFORZUŠ. Akce zaměřená na výuku jazzu a improvizace, která má za cíl seznámit mladé hráče se skutečnými profesionály ve svém oboru a motivovat je do dalšího studia jazzu a svého nástroje, je zase jazzový workshop školy JAZZ DO IT - společné čtyřdenní setkání v květnu pro žáky a pedagogy s profesionály a odborníky spojené s výukou, besedou a koncertem pro rodiče a veřejnost.

Kromě soutěží Ministerstva školství organizuje ZUŠ Česká Lípa i své vlastní soutěže, např. soutěž v populárním zpěvu na mikrofon pod názvem Českolipská pěnice, pěveckou soutěž v klasickém sólovém a komorním zpěvu Lípa Cantantes, soutěž ve hře na dechové nástroje pro mladé hudebníky Velká cena ZUŠ nebo soutěž ze znalostí hudební teorie Olympiáda hudebních nauk.

Zájemci o studium mohou nahlédnout do výuky vybraných tříd všech oborů v rámci týdne otevřených dveří od 24. do 28. dubna, kdy se budou moci osobně setkat s našimi učiteli. Rozpis, které třídy můžete navštívit, naleznete na webových stránkách školy.

Českolipská ZUŠ se ráda setká se zájemci o studium a jejich rodiči, kteří chtějí svým dětem umožnit rozvoj talentu a dovednosti vyjadřovat své myšlenky a pocity vytvářením výtvarných děl a prostřednictvím hudby, tance či divadla, na TALENTOVÝCH ZKOUŠKÁCH od 2. do 12. května 2023. Kritéria a rozvrstvení talentových zkoušek pro jednotlivé studijní obory naleznete na webových stránkách školy. V rámci spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj bude na talentových zkouškách ve středu 3. 5. a 10. 5. a v pátek 5. 5. 2023 přítomna i překladatelka do mongolského jazyka. 

Těšíme se, že předáme novým studentům lásku k umění v přátelském prostředí pod vedením kvalifikovaných učitelů a výjimečných umělců a přispějeme k získání nových přátel a životní radosti.
ZUŠ ČESKÁ LÍPA - VÍTR V PLACHTÁCH VAŠEHO TALENTU!

Nahoru