Lucerna zahájila výstavu o historii DK Jirásek

Verze pro tisk |

Maštálkova síň při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě zahájila 15. sezónu výstavou, která je Českolipanům, zejména milovníkům divadla, velmi blízká. Nazývá se Divadelní spolek Jirásek a česká menšina a reaguje na 90. výročí založení ochotnického divadelního spolku v České Lípě. Ten se začal utvářet na českém reálném gymnáziu v roce 1924.

Místní studenti zde začali provozovat amatérské divadlo za velké podpory ředitele ústavu Emila Kleprlíka. Pocházel z Hronova, s rodákem tohoto města Aloisem Jiráskem se znal i osobně, proto ho požádal o svolení, aby nově vznikající Spolek divadelních ochotníků mohl nést jeho jméno. Alois Jirásek souhlasil, a tak začali nadšení ochotníci studovat hru Lucerna, která měla premiéru 3. června 1926 v městském sále Apollo.

Až do roku 1945 vystupoval spolek v různých sálech: v Národním domě, v kině Olympia, v hotelu Merkur. Spolek podporoval veřejný život, hrál díla národních klasiků (Zvíkovský rarášek, Psohlavci, Vojnarka, Lidé na kře). Ve 30. letech se rozrostl o baletní skupinu. Ve spolku hostovali i známí herci, např. Antonie Nedošínská si zahrála ve hře Okénko od Olgy Scheinpflungové. Členové ochotnického spolku Jirásek byli velcí milovníci umění, divadla, vlastenci. Ve 30. letech se přihlásili k politice obrany státu, odvážně nastudovali Čapkovu Bílou nemoc a v premiéře ji odehráli 6. března 1937 v hotelu Merkur. Ještě riskantnější bylo odehrání Čapkova dramatu Matka v srpnu roku 1938.

Spolek podporovaly významné osobnosti našeho města, např. stavitel Josef Uhlíř, knihkupec Alois Perný a mnoho dalších.

Slavná historie spolku je natolik rozsáhlá, že se do jedné výstavy nevejde. Tato popisuje jeho činnost od založení do roku 1938. Můžeme si prohlédnout dobové plakáty a fotografie. Z ústřižků z novin si můžeme přečíst většinou kladné hodnocení činnosti spolku. Vystavené jsou také dopisy Aloise Jiráska určené řediteli Kleprlíkovi a spolku. Krátce dává nahlédnout do roku 1945, který byl pro ochotníky velmi významný. Tehdy radní města vyhověli přání místních obyvatel a spolku věnovali budovu Nové tělocvičny, jejíž sál byl přeměněn na divadelní scénu (a slouží dodnes). Při slavnostním předání představili ochotníci podruhé Jiráskovu Lucernu.

Zdařilé zkrácené představení této hry nám členové spolku předvedli i na slavnostní vernisáži 7. března tohoto roku v klubovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, kterou si nenechalo ujít přes 100 návštěvníků. Byli mezi nimi i bývalí členové Divadelního klubu Jirásek, kteří s velkým dojetím hru sledovali a při prohlížení výstavy vzpomínali na svoji aktivní činnost v ochotnickém divadle.

Výstava je pro veřejnost zpřístupněna do 17. dubna 2016

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru