Naši krajané v Jižní Americe: Scheinerovi z Horní Libchavy

Verze pro tisk |

Přednáškovou činnost Vlastivědného spolku Českolipska zahájil v sobotu 8. ledna Ing. Petr Polakovič. Z cyklu Naši krajané v Jižní Americe nás seznámil se životy bratrů Franze a Josefa Scheinerových z Horní Libchavy.

Petr Polakovič slýchával od své babičky o příbuzných, kteří se v 19. století odstěhovali do Brazílie. Začal po nich pátrat poté, co tuto zemi v roce 1996 služebně navštívil. V seznamech lodních společností, jejichž lodě pluly k břehům Jižní Ameriky, převažovala německá a česká jména a mezi rodišti vystěhovalců nacházel názvy vesnic či měst severních Čech i českolipského regionu. Problematika vystěhovalectví do Brazílie jej zaujala natolik, že se jí dosud intenzivně zabývá.

Brazílie, objevena v roce 1500 portugalským kapitánem Pedro Álvaresem Cabralem, byla dalších 300 let nezalidněnou, zaostalou a ostatnímu světu uzavřenou zemí bez rozvíjejícího se průmyslu. Do Evropy se odtud vyváželo pouze cenné dřevo ze stromu sapan a cukr. Zlom nastal za napoleonských válek v roce 1807, kdy do Ria de Janeira připlul s početným doprovodem princ regent Jan VI. Portugalský. Prvním dekretem, vydaným v roce 1808, otevřel brazilské přístavy zahraničním obchodníkům a přistěhovalcům. I v dalších letech, kdy zde panoval jeho syn císař Pedro I. s císařovnou Marií Leopoldinou Rakouskou (a později jejich syn), zůstala Brazílie světu otevřena a vřele vítala imigranty z Evropy. Panovníci chtěli zaostalé oblasti této velké země zušlechtit, zindustrializovat a zvelebit. Proto posílali do Evropy agenty, kteří lákali zemědělce na levné získání půdy a obchodníky na zřizování skladů a snadný prodej výrobků. Brazílii tito lidé skutečně zušlechtili a našli zde svůj nový domov.

Franz Scheiner se do Brazílie odstěhoval na začátku 19. století. Usadil se v Riu de Janeiru, kde společně s anglickým partnerem Georgem Brittainem založil v roce 1819 firmu na dovoz a vývoz zboží G. Brittain Scheiner & Company. Tato dobře prosperující firma byla jedna z nejvlivnějších a v dokladech se objevuje u mnoha významných obchodních transakcí. Spolupracovala s ní i císařská rodina, zejména císařovna Marie Leopoldina. Ta se o jednáních s Franzem Scheinerem zmiňuje ve svých dopisech.

O dva roky později založil Franz Scheiner s kolegou Carlem Hindrischem spolek Germania (Sociedade Germania) a stal se jejím předsedou (v zakládací listině přidal ke svému podpisu svoje rodiště – „Ober Liebich, Bohmen“). Ve městě si získal velkou oblibu, scházela se zde obchodní a společenská smetánka Ria de Janeira, navštěvovala jej i císařovna. Spolek svoji činnost nikdy nepřerušil. V současnosti sídlí v rezidenci s luxusní restaurací a sálem, ve kterém se pořádají společenské akce.

Mladší bratr Josef se do Brazílie odstěhoval později. Usadil se na jihu v Cantagale, kde na plantážích pěstoval kávu, se kterou úspěšně obchodoval. S Franzem se stýkal, ten si v oblasti Cantagale koupil pozemky. Zemědělství se ale moc nevěnoval, čekal jej zajímavější úkol: v letech 1828-1843 zastával funkci generálního konzula Rakouského císařství v Brazílii. Koupil si dům od generála Hogendorpa, ve kterém se scházeli jeho přátelé.

O soukromém životě obou bratrů víme velmi málo. Generální konzul s chotí (či partnerkou) byli velmi společenští a pohostinní, do svého domu zvali spoustu přátel. Jak se hosté bavili a čím je paní Betty pohostila, vylíčilo několik návštěvníků ve svých vzpomínkách (jeden z nich dokonce převyprávěl seznámení se Franze Scheinera s Betty). Jestli měli děti, nevíme. Stejně tak se nenašly doklady o jejich úmrtích. Josef měl zřejmě syna, který po jeho smrti (v roce 1862 ve věku 55 let) dále vedl farmu.

Naši krajané Franz a Josef Scheinerovi patří mezi první brazilské osadníky z Evropy, kteří se rozhodli začít zde nový život. Josef se stal úspěšným hospodářem a obchodníkem s kávou, v té době Evropany velmi žádanou. Franz, který se uměl pohybovat ve světě obchodu a financí, se stal členem společenské a obchodní smetánky Ria de Janeira, obchodním partnerem císařovny a úspěšným konzulem. Dokázal v rozvíjející se Brazílii využít svých schopností, zbohatnout a mít vliv na její rozvoj.

Činnost Vlastivědného spolku Českolipska pokračuje v sobotu 22. ledna přednáškou Petra Randuse Tvrze a panská sídla v nejbližším okolí České Lípy. Začíná ve 14 hodin ve Ville Hrdlička a všichni jste srdečně zváni.
 

alt
alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Naši krajané v Jižní Americe: Scheinerovi z Horní Libchavy

Zajímavý text o německé restauraci v Riu. Jen "škoda", že autorka nepoužívá dnes tak oblíbené slovní spojení "milí krajané" ...

Nahoru