S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

Verze pro tisk |

Bohatá historie poutního areálu v Horní Polici začala vznikat v roce 1523. Tehdy sem do původního gotického kostela přinesli věřící sošku Panny Marie, kterou našli v Ploučnici. Tento „dar z nebes“, 75 cm vysoká socha znázorňující Pannu Marii v naději, byl vystaven na hlavním oltáři, a od té doby se zde scházeli poutníci, aby se jí poklonili. Mariánský kult v 15. století, při kterém se poutí zúčastňovalo stále více lidí (Horní Polici navštěvovalo spolu s Bohosudovem nejvíce lidí v Čechách), si vynutil přestavbu kostela.

Vévoda Julius Sasko-Lauenburský, majitel Horní Police, nechal v roce 1688 kostel zbořit a začala zde výstavba poutního areálu. Jeho dílo dokončila v roce 1725 dcera Anna Marie Františka Toskánská. Staviteli byli Giulio Broggia a Václav Špaček. O 130 let později, v roce 1861, prošel důkladnou rekonstrukcí placenou tehdejším majitelem excísařem Ferdinandem V. Dobrotivým. Kostel Navštívení Panny Marie s neobvyklou lodní přístavbou a sakristií do písmene U, hřbitovem, ambitem s kaplemi a věžičkami, zvonicí a farou, vítal poutníky až do roku 1945.

Z páterů, kteří zde sloužili, byl oblíbený zejména Wenzel Hocke, působící zde na konci 18. století. Dalším významným farářem byl Josef Stejskal. Ihned po nástupu v roce 1954 nechal opravit střechu kostela, která byla poškozená vybuchlou bombou na konci války, a později ambity. V nových poměrech už neměl sílu zahájit rekonstrukci, a tak objekt chátral. Po jeho smrti se církevní služby ujal páter Stanislav Přibyl. Vyvinul značné úsilí k záchraně tohoto barokního skvostu. Dokázal se svými spolupracovníky shromáždit finanční prostředky a začít s rekonstrukcí budov, které byly v havarijním stavu. Odměnou za toto úsilí je mu letos udělená cena ministerstva kultury: rekonstrukce, která dosud stála 114 milionů korun, byla oceněna jako stavba roku.

Budovy v areálu začínají zářit původními barvami, ambitu byly přistavěné věžičky, je opravená zvonice, zrekonstruované nádvoří, jsou obnovené varhany. Uvnitř kostela nás přitahuje zrestaurovaný hlavní oltář s „plaváčkem“ - soškou Panny Marie, a barokní nástěnné malby. Na opravy ještě čekají boční oltáře v kostele, ambity s lavicemi a oltáři, a fara. Barokní klenot svítící novotou a tyčící se nad vesnicí láká turisty i poutníky k návštěvě, kterých stále přibývá.

Činnost Vlastivědného spolku Českolipska pokračuje tuto sobotu: ve Ville Hrdlička nás čeká přednáška archiváře a historika Miloslava Sovadiny, který nám představí zajímavé životní příběhy synů Jindřicha z Lipé. Zájemci jsou srdečně zváni.
 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

Jj, můj "rodný" kostel v Horní Polici ...

Jen doplním/upřesním:
V Horní Polici se traduje, že soška Panny Marie připlula po řece za velké povodně, která obec sužovala. Zachytila se v rákosí v místě, které je dnes mezi oběma hornopolickými mosty a kde bylo následně vztyčeno (rovněž barokní) sousoší P. Marie, které se vyznačuje tím, že je od pasu nahoru zdvojené. Po nálezu sošky prý povodeň opadla.
V kostele je kopie sošky - originál je uložen ve VMG v České Lípě.
Podíl stavitele Václava Špačka je poměrně novým historickým zjištěním - dříve se mělo za to, že staviteli byli oba bratří Broggiové.
Peníze k rekonstrukci areálu pocházejí zejména z fondů EU, Liberecký kraj přispěl, pokud mě paměť neklame, cca 2 miliony. Nepochybně tomu přispělo prohlášení areálu za národní kulturní památku.
Za pana děkana Stejskala probíhaly drobné, dalo by se říci záchranné, opravy, na které přispěl svého času i místní národní výbor.
Pan Stejskal byl skutečně duší a srdcem farnosti, v nejvlastnějším slova smyslu to byl "boží člověk".

Hezkou neděli všem.

Nahoru

Re: S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

Boží člověk- z úst komunisty. Chtělo by to psát o desítkách mrtvých kněží následkem komunistické zlovůle, tisícovkách řeholníků řeholnic, laiků, kněžích perzekovaných v akci K a Ř. V lepším případě, v horším dlouholeté tresty v lágrech.
I na to vzpomeneme 17. listopadu.
Ale možná se dočkáme nějakých žalmů po vzoru Ovčáčka. Kdo ví. Ten se již obrátil na pravou víru.

Nahoru

Re: S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

Zítra, 17. listopadu, především vzpomeneme na podvod, který se odehrál. Lidé chtěli vylepšený socialismus. A co máme? Zcela nefunkční kapitalismus, bezdomovce, nezaměstnané, a blížící se, několikátou (!), krizi. Ale ano, v cizáckých supermarketech jsou banány ....
Prosím, nechte mě hovořit (vydávat svědectví) o tom, koho jsem znal od narození. Vaše "poznámky" jsou zcela ahistorické.

Nahoru

Re: S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

Tvl tohle je na pěst! Nezaměstnanost de-facto neexistuje. Bezdomovcem se člověk stane, jen když se opravdu snaží. Máme tu mnoho úspěšných živnostníků a podnikatelů. Těm nejlepším z nich se daří prosadit ve světě. Cizácké supermarkety jsou všude a říká se tomu globalizace. A ano, byl to podvod! Naivně jsme si před 30-ti lety mysleli, že se komančů zbavíme. Netušili jsme ale, že po 30-ti letech bude jeden z nich premiérem a druhý prezidentem. A že nás nastávající krize bude bolet? Tak za to můžeme poděkovat především tomu prvnímu jmenovanému - (brzo ex) premiérovi. Bohužel to dopadne nejvíc na ty, co ty dva volili. Smutné je, že to mnozí z nich nepochopí.

Nahoru

Re: S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

A ještě nám vzali prvomájové průvody ,brigády socialistické práce, uliční a domovní výbory, v kterých se soudružky a soudruzi bez vzdělání vyjadřovali, k jiným lidem , povinné volby prakticky bez možnosti chodit za plentu nebo oslavy měsíce česko-sovětského přátelství! I v tom Rusku mají cizácké supermarkety, soudruzi i tam podle zradili a nechali se koupit pozlátkem.
Vzpomněla jsem si na jednu scénku Š+G,v které říkali,jestli bychom nemohli slavit ten Měsíc čs.-sovětského přátelství už v lednu,abychom to měli hned za sebou a nemuseli se celý rok těšit... Pěkný den!

Nahoru

Re: S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

No já vidím v těch cizáckých supermarketech důchodce, kteří přijíždějí auty a valí do nich plné vozíky. Pravda se seznamem akcí v ruce.
Mámě za socíku musela stačit síťovka. V Krásném Březně cca velikost jako Cvikov byly dvě prodejny potravin, masna, zelenina, drogerie, hračkárna a cukrárna. Ve Cvikově byla ještě Kniha. Na sidlišti jsem stál v sobotu ráno za deště i sněžení pravidelně nejméně čtvrt hodinu, abychom měli rohlíky. Mandarinky teď byly 14 dní za ceny jako před r. 89, banány mnohdy také.
Nezaměstnaní? Protože ten socík je tu a spoustě stačí podpory v nezaměstnanosti. Lidi na práci nejsou a jsou tu statitsíce gastarbajtrů.
Bezdomovci byli i tenkrát, akorát nebyli na očích, neb byli v krimu. S. Chot přeci zná paragrafy, jak se zacházelo s lidmi, kteří pracovat nechtěli.
Jinak soudruzi nyní opět otáčí kabáty, příkladem může být takový Ovčáček. Dvě připomínky dnešního výročí (poze). Mluvčí Hradu k 17. listopadu mimo toho, že zvěstoval dnešní nasvícení Hradu oznámil lidu :
Považuji za spravedlivé připomenout rozhodující podíl, který věřící občané této země, nejenom katolíci, ale i ostatní křesťané vložili do dnů našeho nábožensko-politického osvobození
Tak vida rozhodující podíl měli věřící.
No s. Chot je již taky nábožensko-politicky osvobozen, když píše o božích lidech.

Nahoru

Re: S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

Dneska nám na přednášce U3V v Liberci líčil přednášející , jak se při výzkumu zámku ve Frýdlantu v 80 letech setkal s paní,která byla svědkem likvidace nádherného malovaného renesančního dřevěného kazetového stropu. Strop přežil vše možné včetně třicetileté války, ,ale rok 1948 a nástup komunistů ne. Strop byl strhán a lid obecný si s ním většinou zatopil.
Jsou to opravdu paradoxy. Dočetla jsem se, že pro paní Konečnou,předsedkyni KSČM, je vzorem Margaret Tchatcher.
Pěkný večer přeji.

Nahoru

Re: S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

V 80 letech?! Bez odkazu na zdroj?! Kecy starého zbrojnoše.
Ale nikdy se nedá nic vyloučit ...
Pro KK je Margaret T. "vzorem" v "technologii moci".
Hezký večer.
FCh

Nahoru

Re: S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

Přečetla jsem si kdysi vlastní vzpomínky Margaret Tchatcherové a i její autorizovaný životopis Dáma se neotáčí. Tchatcherová byla demokrat a technologii moci měla jinou,než o kterou se snaží Konečná.Jistě je jejím vzorem v pracovitosti a cílevědomosti a možná i proto,že Margaret vyšla z rodiny,o které sama říkala, že nebyla ani chudá ani bohatá a že museli šetřit každý den, aby si mohli dopřát příležitostný luxus. Ale Konečné otec byl před r.1989 šajbou na OV KSČ v N.Jičíně,kde dělal tajemníka pro zemědělství. Špatně se tedy a tehdy soudruzi neměli.
Tchatcherová byla velkým státníkem,jedním z největších v minulém století. Pěkný den.

Nahoru

Re: S vlastivědným spolkem - aneb už před 8 lety

jsme se tady bavili podobně:
http://www.i-noviny.cz/zpravodajstvi/taky-budete-volit-komunisty#.YZS4l9LMKiQ

Nahoru