Příprava rekonstrukce Kounicova domu se zkomplikovala