V kraji odstartovala soutěž o značku Regionální potravina

Verze pro tisk |

Jste producenty potravin a jste přesvědčeni, že vaše výrobky patří mezi nejlepší v kraji?

Přihlaste se do soutěže o prestižní značku Regionální potravina Libereckého kraje. Přesvědčte veřejnost o kvalitě svých výrobků a podpořte tím ostatní regionální zemědělce a producenty potravin. Příjem přihlášek končí 25. května 2021. Za účast v soutěži se neplatí žádný poplatek. Slavnostní vyhlášení se bude konat na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Liberci 16. září ve 13 hodin. 

„Značka Regionální potravina si za 12 let své existence vybudovala dobré jméno v povědomí spotřebitelů a je pro ně zárukou kvality. Ocenění výrobci získají mediální podporu a budou prezentováni v průběhu letošního roku,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. 

Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské výrobky nebo zemědělské produkty od malých a středních potravinářských podniků, tj. subjekty s počtem maximálně 250 zaměstnanců. Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která je provozovatelem potravinářského podniku a je považována za výrobce na území Libereckého kraje.

Zemědělský produkt nebo potravinářský výrobek, který je přihlašován do soutěže o udělení značky „Regionální potravina“, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, (v tomto případě Liberecký kraj) případně je-li to z objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70 %. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu. U ostatních surovin se dle části B uvede procentické zastoupení, včetně uvedení původu.

Výrobky lze přihlásit do těchto kategorií:

  1. Masné výrobky tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.).

  2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobása, sušená šunka apod.).

  3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).

  4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).

  5. Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).

  6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek.

  7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné; např. piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).

  8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.).

  9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.). 

Do každé kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.

Veškeré dokumenty a informace pro přihlášení do soutěže jsou k dispozici na: https://www.apic.cz/9534-regionalni-potravina-2021.html

alt
Nahoru