Do nového roku vstoupí město s rozpočtovým provizoriem

Verze pro tisk |

Do nového roku vstoupí město s rozpočtovým provizoriem

Bez schváleného rozpočtu vstoupí město Česká Lípa do roku 2023. Financování města se od 1. ledna 2023 do doby schválení rozpočtu bude řídit pravidly rozpočtového provizoria, která si zastupitelé schválili na prosincovém jednání. Rozpočet pak chtějí schvalovat na konci ledna příštího roku.

Rozpočtové provizorium na začátku roku je celkem běžná věc, ani v České Lípě není neobvyklá. Na sestavování rozpočtu jsme pracovali od června tohoto roku, ale s ohledem na vývoj cen energií je stále mnoho neznámých proto, abychom výši výdajů odhadli co nejpřesněji. Teprve nyní začínají chodit zálohové faktury jednotlivým příspěvkovým organizacím města, a proto je namístě schválit rozpočet v lednu, kdy budeme mít ucelenější vhled do výše výdajů právě za energie, které pro následující rok budou významně vyšší než v letech předchozích. Občané se ale nemusejí bát, běžného chodu města se provizorium nedotkne, všechny služby budou zajištěny tak, jak jsou zvyklí, v provozu budou všechny školy i příspěvkové organizace,“ ujistila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Rozpočtové provizorium znamená, že od 1. ledna 2023 budou hrazeny pouze nezbytně nutné provozní výdaje města a závazky vyplývající z uzavřených smluv. Do schválení rozpočtu na rok 2023 nebudou zahajovány žádné nové investice, pokračovat ale samozřejmě budou ty, které už jsou rozjeté.


 

Zastupitelé znovu zřídili osadní výbory Dobranov i Lada

I v následujícím volebním období budou dále pracovat Osadní výbory Dobranov – Vlčí Důl – Heřmaničky – Písečná – Vítkov i Osadní výbor Lada. Oba tyto osadní výbory zastupitelé zřídili na svém prosincovém jednání, zvolili předsedy obou výborů a také jejich členy. Stejně tak zřídili dalších sedm výborů zastupitelstva města.

Předsedkyní Osadního výboru Dobranov i nadále zůstává Nela Cyrmon Theerová. Tento osadní výbor bude mít v následujícím období čtyři členy, o jednoho méně než doposud. Předsedou Osadního výboru Lada taktéž zůstává Ing. Tomáš Hejl, stejně jako v minulém volebním období. Tento osadní výbor bude mít pět členů, stejně jako v předchozím období.

Práce osadních výborů je nesmírně důležitá. Zastupují osady, okrajové části města, kam často nedohlédneme a nelze přesně určit, co lidé v těchto částech města potřebují nejvíce. Jsem proto za práci osadních výborů ráda, protože nám pomáhají se řádně starat také o tyto části města. Navíc si troufnu tvrdit, že je práce výborů v osadách vidět, za dobu jejich působení a vzájemné spolupráce jsme zde provedli již mnoho potřebných úprav,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Kromě osadních výborů zastupitelé zřídili dalších sedm výborů zastupitelstva, v jejichž složení došlo ke změně. Výbor pro cestovní ruch byl sloučen s výborem pro kulturu, výbor pro rozvoj města a památky pak bude nově komisí rady města, v tomto volebním období tak při zastupitelstvu bude pracovat o dva výbory méně než doposud. Ve všech výborech navíc došlo k redukci počtu členů. Přehled nově zřízených výborů včetně jejich předsedů a počtu členů najdete níže.

výbor pro výchovu a vzdělávání, předseda Mgr. Bc. Jan Policer, členů 9 (dříve 11)
výbor pro kulturu a cestovní ruch, předsedkyně Lenka Vaňková, členů 9 (dříve 11)
výbor pro životní prostředí, předsedkyně Markéta Červinková, členů 9 (dříve 11)
výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, předseda Lubomír Růžička, členů 9 (dříve 13)
výbor pro pronájem a prodej nemovitostí, předseda Roman Hejna, členů 9 (dříve 11)
výbor pro sport, předseda Štěpán Slaný, členů 13 (dříve 15)
výbor pro dopravu a technickou údržbu města, předseda Ing. Petr Šimoník, členů 9 (dříve 11)


 

V roce 2023 začne město vozit opuštěné kočky do Volfartic

Již šestnáct let město využívá pro péči o opuštěné kočky útulek Bona v Kozlech. Do útulku opuštěná zvířata vozili strážníci městské policie Česká Lípa, nově je v příštím roce začnou vozit do zařízení ve Volfarticích. Smlouvu s útulkem v Kozlech zastupitelé na svém prosincovém jednání vypověděli.

Krajská veterinární správa Libereckého kraje nás na konci listopadu letošního roku vyzvala, abychom kočky do útulku v Kozlech dále nedováželi, protože se v útulku už neumějí o dovezená zvířata řádně postarat. Proto jsme se rozhodli smlouvu s útulkem ukončit. Pro péči o opuštěné kočky jsme zajistili náhradní místo, a to depozitní zařízení spolku Šance zvířatům ve Volfarticích. Do budoucna chceme tuto neutěšenou situaci vyřešit vybudováním vlastního útulku, pro který již máme vhodný pozemek ve Staré Lípě a v prosinci jsme zahájili práce na změně územního plánu, která nám umožní pozemek pro stavbu útulku v budoucnu využít,“ uvedl českolipský místostarosta Jakub Mencl.

Ročně město do útulku v Kozlech odvezlo okolo dvaceti koček. Za péči platilo 240tis. Kč za rok.


 

Město přispěje Charitě Česká Lípa na Azylový dům Jonáš

Na konci listopadu letošního roku Charita Česká Lípa slavnostně otevřela nově zrekonstruovaný Azylový dům Jonáš, který slouží maminkám v nouzi a jejich dětem. Město Česká Lípa přispěje Charitě na výstavbu tohoto domu částkou 300tis. Kč, kterou zastupitelé na svém prosincovém jednání schválili formou individuální dotace z Fondu zastupitelstva města.

Náklady na kompletní rekonstrukci tohoto zařízení, které nabízí 40 lůžek pro maminky a jejich děti, se vyšplhaly na téměř 35 mil. Kč. Většinu nákladů charita uhradí z dotačních peněz, 2,8 mil. Kč však musí uhradit ze svého. Finance z městské dotace charita použije na částečnou úhradu této částky.

Charita Česká Lípa je organizace, se kterou město úzce spolupracuje, zajištění některých služeb a činností už si bez nich neumíme vůbec představit, pracovníci charity byli důležitým pomocníkem města i v průběhu pandemie nebo v průběhu uprchlické krize. Jsem proto ráda, že jsme jim mohli v nesnadné situaci pomoci. Azylový dům Jonáš je úžasné zařízení, které nabídne maminkám v nesnázích pomocnou ruku a novou startovní čáru do života, důstojné prostředí, kde se vzpamatují z prožitých traumat. Těším se také, až bude hotový i nový městský azylový dům pro maminky s dětmi, který budujeme vedle Domu humanity. Hotovo bychom měli mít na jaře příštího roku,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.


 

V České Lípě 15. prosince 2022

Mgr. Kristýna Kňákal Brožová
tisková mluvčí
e-mail:
knakalbrozova@mucl.cz
tel. +420 731 435 037

 

Nahoru