Dobročinná topinka vynesla 8 013 korun

Verze pro tisk |

V rámci Vánočního trhu na Vodním hradě proběhl druhý ročník Dobročinné topinky. Tentokrát výtěžek z prodeje topinek putoval do Denních a pobytových sociální služeb, které v rámci denního stacionáře pracují s osobami s mentálním postižením.

Nadšení dětí z turistických oddílů mládeže Dakoti a Chippewa lákalo spoustu kolemjdoucích ke koupi čerstvě usmažené topinky na pravých táborových kamnech. Celkem jsme za topinky utržili krásných 8 tisíc korun, které jsme ve středu 3. prosince osobně předali klientům denního stacionáře a paní ředitelce Bc. Iloně Hummelové. Setkání to bylo velice příjemné a právě díky uskutečnění tohoto dobročinného prodeje rozjíždíme další spolupráci mezi turistickými oddíly a stacionářem. Samotní mladí turisté projevili zájem se s klienty účastnit jejich denního programu, a poznat tak lépe svět, do kterého se nejen těžko vstupuje, ale i nahlíží. Při předávání také padl návrh na společný výlet. Letošní ročník dobročinné akce tak nabírá nečekaný rozměr zajímavý pro obě strany.

Velké poděkování patří panu řediteli Kozákovi z Jizerských pekáren a.s. za darování dvaceti bochníků nakrájeného chleba, paní Mgr. Jiřině Kučerové z organizace Lipý za poskytnutí místa na Vodním hradě a hlavně všem dětem, které v průběhu celého dne s úsměvem smažily topinky.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru